Embassy of Vietnam in Korea

Embassy of Vietnam in Korea
Embassy of Vietnam in Korea - Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Hàn Quốc

The Embassy Of Socialist Republic Of Viet Nam in The Republic Of Korea

Embassy of Vietnam in Korea

CONTACT THE EMBASSY

Add: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea

Tel:  +822 738 2381; +82-2-7392065; +82-116652065

+82-27-399 399​ (Consular section​)

Fax:  +82-2-7392064 ; +82-2-720.4684; +82-2-739.2064 

Email: vndsq@yahoo.com; dsqvnhq@mofa.gov.vn; vietnamembassyseoul@gmail.com 

​Protect Vietnamese Citizens: 00 844 62 844 844

Website: https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn

www.vietnamembassy-seoul.org/en/

Link: https://goo.gl/maps/gDVLrYhL3Gsoob3R9

Google Map

The information for Embassy of Vietnam in Seoul, Korea may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại sứ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Hàn Quốc

– Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

– Điện thoại: +822 738 2381; +82-2-7392065; +82-116652065

– Fax:  +82-2-7392064

– Email: vndsq@yahoo.com; dsqvnhq@mofa.gov.vn

– Website: https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn

– Giờ làm việc: 09:00-17:00 từ thứ Hai đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

– Phòng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc:

– Điện thoại: +82-27.399.399  

– Fax: +82-2-7392064 ; +82-2-720.4684; +82-2-739.2064 

Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.