Embassy of Vietnam in Japan

Embassy of Vietnam in Japan - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Embassy of Vietnam in Japan - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Embassy of the socialist republic of Viet Nam in Japan

Embassy of Vietnam in Japan

Website: https://vnembassy-jp.org/

CONTACT THE EMBASSY

Address: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya City, Tokyo 151-0062, Japan

Telephone Number: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

Emergency line for Vietnamese citizens: +8180-9661-5656

– Fax: +8133466-3312

– Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (General information)

vnconsular@vnembassy.jp (Consular Affairs)

Source: https://vnembassy-jp.org/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/yhpi2H821ifKrc5K8

Consulate General Of Vietnam In Osaka – Japan

Add: 4 Chome-2-15 Ichinochohigashi, Sakai Ward, Sakai, Osaka 590-0952, Japan
Tel: +81-72-221-6666​
Fax : ​+81-72-221-6667​
E-mail : tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn
Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/​

https://vnconsulate-osaka.org/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/HbGkpeDQ92d7q7PXA

Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Fukuoka – Japan

Add: 4F, Aqua Hakata, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Japan 810-0801

(Japan, 〒810-0801 Fukuoka, Hakata Ward, Nakasu, 5 Chome−3−8 アクア博多4階)

Direct line: (+81) 922637668; Fax: (02) 6286 4534
Email: tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn
Website: https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/6haAyqpVcqC9GSmMA

OFFICES/SECTIONS

Embassy email: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

Consular Division

Email for consular affairs:  vnconsular@vnembassy.jp

Viet Nam Trade Office in Japan

Address: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

Tel: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: jp@moit.gov.vn 

Viet Nam Defense Attache Office in Japan 

Address: Tokyo 153-0044, Meguro-ku, Ohashi 2-7-15

Tel: (813) 5453-5568

Fax: (813) 5453-5568


Viet Nam Labor Office in Japan 

Address: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Tel: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp


Viet Nam Investment Office in Japan 

Address: Tokyo 151-0066, Shibuya-ku, Nishihara, 2-25-13-811

Tel: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp


Viet Nam Education Office in Japan 

Address: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Hand phone: (81) 8046751987

Tel: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp


Office of Science and Technology 

Tel: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979

Đại Sứ Quán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Website: https://vnembassy-jp.org/

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 21/9/1973

Ngày lập Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: 16/01/1976

Liên hệ Đại sứ quán

– Địa chỉ: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11

– Điện thoại: (813) 3466-3311; 3466-3313; 3466-3314.

– Hotline Bộ phận Lao động (Dành cho thực tập sinh, người lao động): +81-70-1479-6888

– Hotline Bộ phận Giáo dục (Dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh): +81-80-4675-1987

– Hotline Bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp: +81-80-3590-9136 

– Fax: +8133466-3312

– Email:

vietnamembassy-japan@vnembassy.jp (Thông tin chung)

vnconsular@vnembassy.jp (Thủ tục lãnh sự)

baohocongdan@vnembassy.jp (Hòm Mail Bảo hộ Công dân)

Danh sách Đại sứ quán

Email chung của ĐSQ: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

Phòng Lãnh sự

Email:  vnconsular@vnembassy.jp

Phòng Thương vụ

Điện thoại: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: jp@moit.gov.vn

Phòng Quân Vụ

Địa chỉ: Tokyo 153-0044, Meguro-ku, Ohashi 2-7-15

Điện thoại: (813) 5453-5568

Fax: (813) 5453-5568

Phòng Lao động

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Điện thoại: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp

Phòng Đầu tư

Địa chỉ: Tokyo 151-0066, Shibuya-ku, Nishihara, 2-25-13-811

Điện thoại: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp

Phòng Giáo dục

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Di động: (81) 8046751987

Điện thoại: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp

Phòng Khoa học – Công nghệ

Điện thoại: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979