Embassy of Vietnam in Australia

Embassy of Vietnam in Australia
Embassy of Vietnam in Australia - Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra Australia

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia

Embassy of Vietnam in Australia

Website: https://vietnamembassy.org.au/

CONTACT THE EMBASSY

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia

Office Address: 6 Timbarra Crescent, O’Malley, ACT, 2606, Australia

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia

Phone:(02) 61694916

Direct Line:(02) 61694915 or (02) 61694917

Fax: (02) 61083034

Email: vembassy@iinet.net.au

Website: www.vietnamembassy.org.au

Google Map:

Link: https://goo.gl/maps/49MdhmN8FYTp7FUU7

The information for Embassy of Vietnam in Australia may not be completely accurate. If you know any errors or have any additional information, please contact us to update. Thank you.

Đại Sứ Quán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tại Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra Australia

– Địa chỉ văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O’Malley, ACT, 2606, Australia

– Địa chỉ bưu điện: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia

– Điện thoại: +61 (02) 6286 6059 (EXT: 101/102)

– Đường dây trực tiếp: +61 (02) 6286 5660 hoặc là (02) 6286 8465

– Số fax: +61 (02) 6286 4534

– E-mail: vembassy@iinet.net.au

– Thời gian làm việc lãnh sự: các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ). Sáng: 09:30 ~ 13:00; Chiều: 14:00 – 17:00.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney Australia

– Địa chỉ tiếng Việt: Phòng 205, tầng 2, Edgecliff Centre 203 – 233 đường New South Head, Edgecliff, NSW 2027

– Địa chỉ tiếng Anh: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre. 203 – 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027.

– Địa chỉ bưu chính: PO BOX 732, Edgecliff NSW 2027

– Điện thoại: 02 93271912 / 02 93272539

– Fax: 02 93281653

– Email (bảo hộ công dân): baohocongdan.sydney@gmail.com

– Email (văn phòng Tổng lãnh sự): vnconsul@iinet.net.au

– Website: http://vietnamconsulate.org.au/

– Giờ làm việc: từ 10:00 đến 14:00 các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (không bao gồm các ngày nghỉ lễ).

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth Australia

– Địa chỉ: Tầng 8, Số 16 St Georges Terrace, WA 6000 P O Box 3122 East Perth WA 6892

– Địa chỉ tiếng Anh: Level 8, No. 16 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

– Địa chỉ bưu chính: PO Box 3122, East Perth, WA 6892

– Điện thoại: (+61) 8 9221 1158 / 93253642 / 93253645

– Di động: (+61) 470 111 668

– Email (bảo hộ công dân): baohocongdan.perth@gmail.com

– Email (văn phòng Tổng lãnh sự): vnconsulate.perth@gmail.com

Website: http://vietnam-consulate.org.au/

– Giờ làm việc: các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu (không bao gồm các ngày nghỉ lễ)

Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Australia có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn biết bất kỳ lỗi hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật. Cảm ơn bạn.