Embassy of Viet Nam in USA

Embassy of Viet Nam in USA
Embassy of Viet Nam in USA

Embassy of Viet Nam in USA

Embassy of Viet Nam in USA: Consulate General of Vietnam in Washington DC; Consulate General of Vietnam in San Francisco; Consulate General of Vietnam in New York; Consulate General of Vietnam in Houston, Texas.

Consulate General of Vietnam in Washington DC

Website: http://vietnamembassy-usa.org

CONTACT THE EMBASSY

Add: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036

Tel: 202-861-0737

Consular emergency: 202-716-8666 

For visa inquiries only: 202-999-6589

Fax: 202-861-0917

visatovn@vietnamembassy.us (consular affairs)

vanphong@vietnamembassy.us (general information)

Hours Of Operation (EST)

Embassy: Mon – Fri, 10:00 am to 12:00 pm & 2:00 pm to 5:00 pm   

Consulate: Mon – Fri, 09:00 am to 12:00 pm & 2:00 pm to 4:30 pm

HOTLINE TO PROTECT VIETNAMESE CITIZENS: 00 844 62 844 844

Source: http://vietnamembassy-usa.org/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/2Cc2UX3KiQPDVnn48

Consulate General of Vietnam in San Francisco

VietNam ConsulateConsulate General of the Socialist Republic of Vietnam in San Francisco, the United States of America (Consulate General of Vietnam in San Francisco)

Website: https://vietnamconsulate-sf.org/

CONTACT THE EMBASSY

Address: 1700 California Str, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Phone:(415) 922-1707 – (415) 922-1577

Fax: (415) 922-1757

Goole Map

Link: https://goo.gl/maps/ETEhjxuVSpQ8dhpL6

Working hours: 8:30 AM – 12.00 PM, 2:30 PM – 4:30 PM. Monday – Friday, exept holidaysThe Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in San Francisco was founded  in October 1997. The Consulate General’s consular area covers 11 states in the West Coast of the United States of America, including California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming and Alaska. The Consulate General’s mission is to strengthen the Comprehensive Partnership between Vietnam and the United States of America, and help supply consular services related to Vietnamese nationals, people of Vietnamese origin and provide consular protection service within the assigned consular area. The Consulate General has consuls working in the divisions of  chancellery, political and diplomatic relationships, consular service, trade representative, office for science and technology cooperation, and planning and investment service.

Source: https://vietnamconsulate-sf.org/

Consulate General of Vietnam in New York

Consulate General of Vietnam in New York. Consulate of the socialist rebublic of Viet nam in New Yourk, the United States of America

Website: https://www.vietnamconsulate-ny.org/

CONTACT THE EMBASSY

866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

Phone: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

Hotline to protect Vietnamese citizens: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

Fax : 1-212-644-5732

Email: lanhsuquan.newyork@gmail.com

Source: https://www.vietnamconsulate-ny.org/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/Sf2WVxZnovam4Fbk6

Consulate General of Vietnam in Houston, Texas. 

Vietnam Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston is the agency which has solved a lot of issues related to consular services such as legalization, marriage registration, passport renewal and visa for Vietnam (Certificate of Visa Exemption).

CONTACT THE EMBASSY

Address: 5251 Westheimer, Houston, Texas 77056

Phone: (713) 850 – 1233 and (713) 840 – 0096

Fax: (713) 810 – 0159 and (713) 871 – 0312

Email: vnconsulate1102@gmail.com

Country code: +1

City code: 713

Vietnam Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston is the agency which has solved a lot of issues related to consular services such as legalization, marriage registration, passport renewal and visa for Vietnam (Certificate of Visa Exemption).

The Consulate General of Vietnam has pleasure to provide you with the following services:

Visa to enter Vietnam

Vietnam E-visa

Visa Exemption for overseas Vietnamese

Passports for Vietnamese people

Marriage registration

Other consular services

Source: https://vietnamconsulateinhouston.org/

=========================

Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

Hiện có 3 văn phòng Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại 04 thành phố lớn của Hoa Kỳ là Washington DC, San Francisco, New York và Houston. Dưới đây, Vietnam-visa cập nhật thông tin liên hệ mới nhất về ba trụ sở này, bao gồm địa hcỉ, số điện thoại, email, website và giờ làm việc:

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C được mở từ năm 1995. Dưới đây là thông tin liên hệ của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam này tại Hoa Kỳ, bao gồm địa hcỉ, số điện thoại, email, website và giờ làm việc:

– Địa chỉ: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036

– Số điện thoại: 202-861-0737

– Số điện thoại trong trường hợp yêu dịch vụ lãnh sự khẩn cấp: 202-716-8666

– Số điện thoại bộ phận cấp thị thực Việt Nam: 202-999-6589

– Fax: 202-861-0917

– Email dịch vụ lãnh sự: visatovn@vietnamembassy.us

– Email thông tin chung: vanphong@vietnamembassy.us

– Giờ làm việc: 10:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ).

– Giờ làm việc của Phòng Lãnh sự: 09:00 – 12:00 & 14:00 – 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ).

Website: https://vietnamembassy-usa.org/

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco – California

Tổng Lãnh sự quán Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ được thành lập tháng 10/1997.

Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gồm 11 bang miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ: California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska.

Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

– Số tổng đài: +1 415-922-1707; +1 415-922-0707; +1 415-922-1238

– Hotline Phòng lãnh sự (trường hợp khẩn cấp):  +1 415 910 5787; + 415 481 9030; +1 415 601 9239

– Fax: +1 415-922-1757

– Email:

Bộ phận visa/thị thực 5 năm: visa@vietnamconsulate-sf.org

Bộ phận Hộ chiếu/Hộ tịch: hochieu@vietnamconsulate-sf.org

Bộ phận Hợp phóa hóa Giấy tờ/Chứng thực: legalization@vietnamconsulate-sf.org

Bộ phận Nhận/Gửi Hồ sơ qua đường Bưu điện: mailin@vietnamconsulate-sf.org, mailout@vietnamconsulate-sf.org

Thông tin chung: info@vietnamconsulate-sf.org

Website: https://vietnamconsulate-sf.org/

Giờ làm việc: 8:30 – 12:00 và 14:30 – 16:30, Thứ Hai tới Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Lãnh sự quán nước Việt Nam tại New York được thành lập từ năm 2001.

Các thông tin liên hệ cần thiết:

– Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

– Số điện thoại: 212-644-0594, 212-644-0831; 212-644-2535;

– Hotline: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

– Số fax: 212-644-5732

– E-mail: info@vietnamconsulate-ny.org

Website: https://www.vietnamconsulate-ny.org/

Giờ làm việc: 10:00 to 17:00, Thứ Hai, Ba, Năm & Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston – Texas

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas được thành lập vào năm 2009. Thông tin liên hệ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas:

– Địa chỉ: 5251 Westheimer Rd #1100, Houston, TX 77056

– Số điện thoại: (713) 850-1233

– Giờ làm việc của Phòng Lãnh sự: 09:00 – 12:00 & 14:00 – 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ).