Embassy of Viet Nam in Canada

Embassy of Viet Nam in Canada
Embassy of Viet Nam in Canada

The Embassy of the socialist republic of Viet Nam in Canada

Embassy of Viet Nam in Canada

Website: https://vietnamembassy.ca

CONTACT THE EMBASSY

Add: 55 MacKay St, Ottawa, ON K1M 2B2, Canada

Tel: 613-236-0772 – (+1 613 236 0772)

Hotline: 613-882-6699

Hotline: 343-777-8384

Hotline: 343-777-4999

Fax: 613-236-2704

Emails:

vietnamembassy@rogers.com

visa@vietnamembassy.ca (visa and consular services only)

EMERGENCY ASSISTANCE TO VIETNAMESE CITIZENS: + 84462844844

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/xjf1GvPsNWH73Dwe8

Covid-19 Notice

1. Due to the evolving situation regarding COVID-19, Consular services will be closed to the public until further notice. Our mail-in service will continue. Usual mail-in service standards may not apply. Your patience and understanding is appreciated.

2. For other emergency enquiries, please reach the Embassy at:

Hotlines: 613-882-6699; 343-777-8384; 343-777-4999

Email: visa@vietnamembassy.ca

Đại sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Canada

Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Canada

Website: https://vietnamembassy.ca/vi/

Đại sứ quán nước Việt Nam tại Canada được thành lập từ năm 1976, đóng vai trò là cầu nối cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, và quảng bá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam cho người dân bản địa.

Đại sứ quán Vietnam tại Canada được đặt tại thủ đô Ottawa, thuộc bang Ontario, Canada, Cách Toronto 400 km ở phía Đông Bắc.

LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN

Địa chỉ: 55 Mackay Str., Ottawa, ON, K1M2B2

Điện thoại: 613-236-0772

Đường dây nóng: 613-882-6699

Đường dây nóng: 343-777-8384

Đường dây nóng: 343-777-4999

Fax: 613-236-2704

Thư điện tử:

vietnamembassy@rogers.com

visa@vietnamembassy.ca (thủ tục lãnh sự)

HỖ TRỢ KHẨN CẤP CÔNG DÂN VIỆT NAM: +844 62 844844

Covid-19 Notice

Do yêu cầu giãn cách xã hội của Canada trong thời gian dịch bệnh Covid-19, việc tiếp nhận các dịch vụ Lãnh sự sẽ không được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán. Các hồ sơ lãnh sự xin vui lòng gửi qua đường bưu điện để được xử lý.

Đối với các yêu cầu bảo hộ công dân khẩn cấp khác, vui lòng liên hệ Đại sứ quán:

Đường dây nóng: 613-882-6699; 343-777-8384; 343-777-4999

Email: visa@vietnamembassy.ca

Source: https://vietnamembassy.ca/vi/

Source: https://vietnamembassy.ca/