Consulate General of Vietnam in Washington DC

Consulate General of Vietnam in Washington DC
Consulate General of Vietnam in Washington DC – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ

Consulate General of Vietnam in Washington DC

Website: http://vietnamembassy-usa.org

CONTACT Consulate General

Add: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036

Tel: 202-861-0737

Consular emergency: 202-716-8666 

For visa inquiries only: 202-999-6589

Fax: 202-861-0917

visatovn@vietnamembassy.us (consular affairs)

vanphong@vietnamembassy.us (general information)

Hours Of Operation (EST)

Embassy: Mon – Fri, 10:00 am to 12:00 pm & 2:00 pm to 5:00 pm   

Consulate: Mon – Fri, 09:00 am to 12:00 pm & 2:00 pm to 4:30 pm

HOTLINE TO PROTECT VIETNAMESE CITIZENS: 00 844 62 844 844

Source: http://vietnamembassy-usa.org/

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/2Cc2UX3KiQPDVnn48

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ

Quý vị đang cần tìm thông tin Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ? blogebs.com xin gửi tới quý vị một số thông tin liên quan đến Tổng lãnh sự quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Washington DC Hoa Kỳ

Website: http://vietnamembassy-usa.org

Lên hệ tổng lãnh sự

Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036

Điện thoại: +001-202-8610737

Fax: +001-202-8610917 ; 8611297

Email: : info@vietnamembassy.us , consular@vietnamembassy.us

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Washington DC là cơ quan đã giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch vụ lãnh sự như hợp pháp hóa lãnh sự, đăng ký kết hôn, gia hạn hộ chiếu và thị thực vào Việt Nam (Giấy miễn thị thực).

Các dịch vụ Tổng Lãnh sự quán cung cấp:

Visa nhập cảnh Việt Nam

Thị thực điện tử Việt Nam

Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hộ chiếu cho người Việt Nam

Đăng ký kết hôn

Các dịch vụ lãnh sự khác

Source: http://vietnamembassy-usa.org