Consulate General of Vietnam in San Francisco

Consulate General of Vietnam in San Francisco
Consulate General of Vietnam in San Francisco

Embassy of the socialist republic of Viet Nam in USA

Consulate General of Vietnam in San Francisco

Website: https://vietnamconsulate-sf.org/

Contact Consulate General

– Address: 1700 California Str, Suite 580, San Francisco, CA 94109

– Phone: (415) 922-1707 – (415) 922-1577

– Fax: (415) 922-1757

Working hours: 8:30 AM – 12.00 PM, 2:30 PM – 4:30 PM. Monday – Friday, exept holidays

Google Map

Link: https://goo.gl/maps/i35nG1aqnjcgh2yA7

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mỹ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

Liên Hệ Tổng Lãnh Sự Quán

Địa chỉ: 1700 California Str, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Điện thoại: (415) 922-1707 – (415) 922-1577

Fax: (415) 922-1757

Thời gian làm việc: 8:30 AM – 12.00 PM, 2:30 PM – 4:30 PM. Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ

Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ được thành lập tháng 10/1997. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gồm 11 bang miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ: California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska. Đây đều là các bang rộng lớn về địa lý và là các nền kinh tế phát triển từ mức trung bình đến mức hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là với các bang bờ Tây; giải quyết các thủ tục lãnh sự liên quan đến công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thực hiện công tác bảo hộ công dân trong phạm vi khu vực lãnh sự được giao. Tổng Lãnh sự quán hiện có 21 cán bộ, nhân viên lãnh sự, bao gồm các bộ phận: văn phòng, phòng chính trị-ngoại giao, lãnh sự, thương vụ, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư.

Văn phòng Kế hoạch và Đầu tư:

– Chia sẻ thông tin về kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ; thông tin về khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Việt Nam và Hoa Kỳ.

– Xúc tiến đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam và từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.

– Cung cấp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào Việt Nam và giới thiệu cho các nhà đầu tư Việt Nam về các lĩnh vực/dự án đầu tư vào Hoa Kỳ.

– Tham gia các hoạt động hợp tác kinh tế – xã hội, đầu tư, diễn đàn, hội nghị và hội thảo có liên quan tới doanh nghiệp và đầu tư. Tham gia nghiên cứu về kinh tế thế giới, phát triển vùng, các nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ.

Liên hệ:

Lãnh sự Đoàn Thanh Nghị (Trưởng đại diện)

Điện thoại: (415) 922 1707

Di động: (415) 712 5090

Email: thanhnghisf@gmail.com

Văn phòng Thương vụ:

Tăng cường, tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; trợ giúp thông tin, kết nối các doanh nghiệp thương mại hai nước.

Liên hệ:

Lãnh sự Trần Minh Thắng,Trưởng Văn phòng Thương vụ tại San Francisco, Hoa Kỳ

Tel: (415) 990 2636

Fax:(415) 751 1751

Email: thangtm@vietrade.gov.vnthangtm@gmail.comsanfrancisco@moit.gov.vn

Văn phòng đại diện Khoa học và Công nghệ:

Thúc đẩy kết nối hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam: năng lượng, công nghệ vật liệu mới, tự động hóa, công nghệ thông tin – truyền thông, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

– Thúc đẩy các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, kết nối các chuyên gia, tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ.

– Tìm kiếm các đột phá khoa học, đầu tư và đổi mới trong các lĩnh vực chủ chốt; mạng lưới các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu và triển khai, các cơ quan hoạch định chính sách.

– Duy trì quan hệ hợp tác khoa học hiện tại, xây dựng các mối quan hệ hợp tác khoa học mới bằng cách tổ chức các chuyến thăm của các chuyên gia, hội thảo về các chủ đề quan tâm chung, thúc đẩy các hội nghị chung hàng năm của các quỹ Việt Nam hoặc các quỹ chung Việt Nam-Hoa Kỳ.

– Thúc đẩy hỗ trợ liên kết các nghiên cứu sinh và sinh viên, và các hoạt động khác.

Liên hệ:

Lãnh sự Phạm Hương Sơn, Trưởng Văn phòng.

Email: sonph@most.gov.vn; phson2008@gmail.com