Consulate General of Vietnam in Houston Texas

Embassy of Viet Nam in USA
Embassy of Viet Nam in USA

Consulate General of Vietnam in Houston, Texas.

Vietnam Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston is the agency which has solved a lot of issues related to consular services such as legalization, marriage registration, passport renewal and visa for Vietnam (Certificate of Visa Exemption).

CONTACT Consulate General

Address: 5251 Westheimer, Houston, Texas 77056

Phone: (713) 850 – 1233 and (713) 840 – 0096

Fax: (713) 810 – 0159 and (713) 871 – 0312

Email: vnconsulate1102@gmail.com

Country code: +1

City code: 713

Working time:

Vietnam Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston works at 9:30 a.m to 5:30 p.m, from Monday to Friday, except for Saturday, Sunday and public holidays.

Vietnam Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston is the agency which has solved a lot of issues related to consular services such as legalization, marriage registration, passport renewal and visa for Vietnam (Certificate of Visa Exemption).

The Consulate General of Vietnam has pleasure to provide you with the following services:

Visa to enter Vietnam

Vietnam E-visa

Visa Exemption for overseas Vietnamese

Passports for Vietnamese people

Marriage registration

Other consular services

Source: https://vietnamconsulateinhouston.org/

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston-Texas (Hoa Kỳ)

Xin gửi tới bạn một số thông tin liên quan đến Tổng lãnh sự quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

Liên hệ tổng lãnh sự

Địa chỉ: 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056

Điện thoại: +001-713.850.1233; 7138771326; 7138400096

Fax: +001-713.871.0312; 7138100159

Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Houston là cơ quan đã giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch vụ lãnh sự như hợp pháp hóa lãnh sự, đăng ký kết hôn, gia hạn hộ chiếu và thị thực vào Việt Nam (Giấy miễn thị thực).

Các dịch vụ Tổng Lãnh sự quán cung cấp:

Visa nhập cảnh Việt Nam

Thị thực điện tử Việt Nam

Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hộ chiếu cho người Việt Nam

Đăng ký kết hôn

Các dịch vụ lãnh sự khác

Nguồn: https://vietnamconsulateinhouston.org/