The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi
The Cathedral Basilica of St Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi

The Cathedral Basilica of Saint Francis of Assisi, commonly known as Saint Francis Cathedral, is a Roman Catholic cathedral in downtown Santa Fe, New Mexico. It is the mother church of the Archdiocese of Santa Fe.

The church has a sculpture of the most venerated Virgin Mary in the US, La Conquistadora

Parish History

In 1850, Santa Fe received its first Bishop, Father John Baptiste Lamy of France. Judging the 1714 old adobe church as inadequate for the seat of the Archdiocese, Bishop Lamy ordered a new Romanesque church built, and brought French architects and Italian stonemasons to build his Cathedral. ReadMore…

Message from Most Rev. John C. Wester, Archbishop of Santa Fe

Dear Friends in Christ,

As Archbishop of Santa Fe, it is my pleasure to welcome you to the Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi. It is the mother church of the dioceses of the southwest of our country and it is rightly called the heart of Santa Fe. This beautiful Cathedral Basilica is holy ground made holy not only by the building materials and the images of the Saints, but by the deep Catholic faith of those who built it and who have worshipped here for many years. I hope that you deepen your love for Jesus Christ present in the Eucharist, the preaching and the Sacraments, and sacramentally present in the Blessed Sacrament Chapel. May God touch your heart profoundly with an ever deepening faith as you pray in this historic church and take part in the activities available to you. Share your faith with others in your family and circle of friends and let them all know of the heartfelt welcome we extend to them.

God’s rich blessing and graces upon you!

Sincerely yours in the Risen Lord,  

Most Rev. John C. Wester

Archbishop of Santa Fe

Contact:

Address: 131 Cathedral Pl, Santa Fe, NM 87501, US

Phone: +1 505-982-5619

Website: https://www.cbsfa.org/

Directions to the Cathedral Basilica

Link Google Map: https://goo.gl/maps/2d9DnhwvHhsETi6c6

Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi

Nhà thờ chính tòa thánh đường Saint Francis of Assisi, thường được gọi là Nhà thờ Saint Francis, là một nhà thờ Công giáo La Mã ở trung tâm thành phố Santa Fe, New Mexico. Đó là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Santa Fe.

Thành phố Santa Fe được thành lập vào năm 1610. Cùng năm đó, nhà thờ đầu tiên được xây dựng trên địa điểm này. Nhà thờ adobe ban đầu được thay thế vào năm 1630 bằng một nhà thờ lớn hơn, đã bị phá hủy bởi Cuộc nổi dậy của người da đỏ Pueblo năm 1680.

Năm 1850, Santa Fe tiếp nhận Giám mục đầu tiên, Cha John Baptiste Lamy người Pháp. Đánh giá nhà thờ gạch nung cũ năm 1714 không đủ chỗ làm trụ sở của Tổng giáo phận, Giám mục Lamy đã ra lệnh xây dựng một nhà thờ mới theo phong cách Romanesque, đồng thời đưa các kiến ​​trúc sư người Pháp và thợ đá Ý đến xây dựng Nhà thờ của ông.

Việc xây dựng Nhà thờ bắt đầu vào năm 1869 và tiếp tục cho đến năm 1887. Nhà thờ mới được xây dựng xung quanh nhà thờ gạch nung cũ và, khi các bức tường mới hoàn thành, nhà thờ cũ bị phá bỏ và dỡ bỏ qua cửa trước.

Được xây dựng vào năm 1887, các ngọn tháp của Nhà thờ không bao giờ được hoàn thành do thiếu kinh phí. Trong lần đổi mới cấu trúc gần đây nhất vào năm 1967, Nhà thờ đã được củng cố, thêm các phòng thánh mới, và một Nhà nguyện Mình Thánh Chúa được xây dựng. Năm 1987, để kỷ niệm 100 năm ngày cống hiến nhà thờ đá, một bức bình phong tượng đài mô tả các vị thánh nổi tiếng của Bắc và Nam Mỹ đã được lắp đặt.

Nhà thờ được Giáo hoàng Benedict XVI nâng lên thành Vương cung thánh đường vào năm 2005. Basilica có nghĩa là một nhà thờ có tầm quan trọng đặc biệt ở Rome và nước ngoài. Các nhà thờ được Đức Thánh Cha tôn vinh vì tầm quan trọng của chúng trong lịch sử truyền bá đạo Công giáo.

Liên Hệ Nhà Thờ

Địa chỉ: 131 Cathedral Pl, Santa Fe, NM 87501, US

Điện thoại: +1 505-982-5619

Website: https://www.cbsfa.org/

Leave a comment

Your email address will not be published.