Saint Ann’s Church in Ocean Ave, Kennebunkport, US – Nhà thờ Saint Ann ở Ocean Ave

Saint Ann's Church in Ocean Ave
Saint Ann’s Church in Ocean Ave, Kennebunkport, US – Nhà thờ Saint Ann ở Ocean Ave

Saint Ann’s Church in Ocean Ave

St. Ann’s is an active, vibrant parish where people from all faiths are welcome to participate in Sunday services. Please click here for information about worshiping with us. 

Address: 167 Ocean Ave, Kennebunkport, ME 04046, US

Phone: +1 207-967-8043

Website: https://stannskennebunkport.org/

Fb: https://www.facebook.com/Saint-Anns-By-The-Sea-Episcopal-Church-106169999440741

GoogleMap

Link: https://goo.gl/maps/ErfdZFvabeKQbM2U7

Nhà thờ Saint Ann ở Ocean Ave

St. Ann’s là một giáo xứ năng động, sôi nổi, nơi mọi người từ mọi tín ngưỡng đều được chào đón tham gia các buổi lễ Chúa nhật. Vui lòng bấm vào đây để biết thông tin về đồ thờ cúng với chúng tôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.