Cathedral of Saint Paul in Minnesota, US

Cathedral of Saint Paul in Minnesota
Cathedral of Saint Paul - Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ

About the Cathedral of Saint Paul

The Cathedral of Saint Paul is a Roman Catholic cathedral in the city of St. Paul, Minnesota. It is the Cathedral of the Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis; the Co-Cathedral is the Basilica of St. Mary in Minneapolis.

The Cathedral of Saint Paul’s Beaux-Arts architectural grandeur and prominent site make it an integral part of the landscape of the capital city of Minnesota—whose name derives from the title of this great building

The City of Saint Paul was known as the Pig’s Eye Settlement until in 1841, when the first Catholic priest in the area, Fr. Lucien Galtier, dedicated his log chapel on the bluff to Saint Paul, requesting that the settlement adopt the name as well. The Cathedral of Saint Paul is now a civic landmark and the mother church of the Roman Catholic Archdiocese of Paul and Minneapolis. Approximately 1,000 households name the Cathedral as their home parish. One of the finest examples of Beaux Arts architecture, the Cathedral was designed by E. L. Masqueray. The cornerstone was laid on June 2, 1907. The first liturgy was held on Palm Sunday, March 28, 1915. Work continued on the interior for decades. On October 14, 1958, it was consecrated by Archbishop William O’Brady, securing its place among the premier houses of worship in the United States. It was placed on the National Register of Historical Buildings in 1974.

Readmore

Contact:

Address: 239 Selby Ave, St Paul, MN 55102, USA

Phone: +1 651-228-1766

Website: https://www.cathedralsaintpaul.org

Youtube: https://www.youtube.com/user/cathedralsaintpaul

FB: https://www.facebook.com/cathedralsaintpaul/?ref=ts

Twitter: https://twitter.com/CathedralStPaul

Map & Directions

Link: https://goo.gl/maps/vhpNChzqBN1dUiSN9

From Minneapolis:

Take 94 East to the Marion Street exit
Turn right onto Kellogg Boulevard
Turn right onto John Ireland Boulevard
Turn right again onto Selby Avenue
 

From the North or the East:

Take 35E south to 94 West in the direction of Saint PaulFrom 94 West take the Marion Street exitTurn left on Marion – this turns into Kellogg Boulevard, stay in the right laneTurn right onto John Ireland BoulevardTurn right onto Selby Avenue

From the South:

Take 35E north to Kellogg Boulevard exitTurn left onto Kellogg BoulevardTurn left onto John Ireland BoulevardTurn right onto Selby Avenue

From the Airport:

Exit the Airport by taking MN Hwy 5 East heading in the direction of Saint PaulContinue on Hwy 5 as it becomes West 7th Street, proceed until the 35 E Freeway junctionTake the 35E North on ramp from West 7th StreetTake the Kellogg Boulevard exitTurn left onto Kellogg BoulevardTurn left onto John Ireland BoulevardTurn right onto Selby Avenue

Nhà thờ Saint Paul ở Minnesota, Hoa Kỳ

Nhà thờ Saint Paul là một nhà thờ Công giáo La Mã ở thành phố St. Paul, Minnesota. Đó là Nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis; Co-Cathedral là Vương cung thánh đường Thánh Mary ở Minneapolis

Nhà thờ Saint Paul được xây dựng vào năm 1907 khi Đức Tổng Giám Mục John Ireland thấy cần xây dựng một nơi thờ tự lớn hơn trong khu vực. Nhà thờ chính được thiết kế theo phong cách kiến ​​trúc Beaux Arts.

Trong năm 2012, Vatican tuyên bố nhà thờ có “mối quan hệ tinh thần” với Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Rome. Có nghĩa là, nếu bạn thực hiện một cuộc hành hương tâm linh cho Nhà thờ Saint Paul tại Minnesota, nó được coi là điều tương tự như thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng cho Basilica ở Rome.

Kết quả là có hàng chục ngàn người đã đến để cầu nguyện và chiêm ngưỡng khu lò nướng bằng đồng đẹp miêu tả các sự kiện lớn trong cuộc đời của Thánh Phaolô từ câu chuyện chuyển đổi của mình để tử vì đạo của ông.

Liên Hệ:

Address: 239 Selby Ave, St Paul, MN 55102, USA

Phone: +1 651-228-1766

Website: https://www.cathedralsaintpaul.org

Youtube: https://www.youtube.com/user/cathedralsaintpaul

FB: https://www.facebook.com/cathedralsaintpaul/?ref=ts

Twitter: https://twitter.com/CathedralStPaul

Leave a comment

Your email address will not be published.