Cathedral Basilica of the Sacred Heart in Newark of US – Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Newark Hoa Kỳ

Cathedral Basilica of the Sacred Heart in Newark of US
Cathedral Basilica of the Sacred Heart in Newark of US

Cathedral Basilica of the Sacred Heart

Archbishop of Newark and the Mother Church of the Archdiocese of Newark.
As our mother church, the Cathedral is the center of our community of faith.

On June 11, 1899 at the laying of the cornerstone for the Cathedral of the Sacred Heart Bishop Bernard McQuaid spoke of Newark’s great Cathedral as “a fitting monument to the faith.”

It is this key thought which permeates all aspects of the Cathedral project, from its inception in 1859 by the Most Rev. James Roosevelt Bayley, Newark’s first bishop, to its dedication in 1954 by Archbishop Thomas A. Boland.

Contact:

Address: 89 Ridge Street, Newark, NJ 07104

Cathedral Basilica Office: +1 (973) 484-4600

Cathedral Basilica Office (Fax): +1 (973) 483-8253

Music Office: +1 (973) 484-2400

Music Office (Fax): +1 (973) 497-9336

Convent: +1 (973) 484-1516

Cathedral Basilica Email: cathedralinfo@rcan.org

Website: https://www.newarkbasilica.org/

Facebook: https://www.facebook.com/NewarkBasilica

Instagram: https://www.instagram.com/NewarkBasilica/

Twitter: https://twitter.com/NewarkBasilica

Youtube: https://www.youtube.com/c/SacredHeartCathedralBasilica/videos

Google Map:

Link: https://goo.gl/maps/jXavMJ17atxHob8MA

Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Newark Hoa Kỳ

Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm, nơi ngự trị của Tổng Giám mục Newark và Nhà thờ Mẹ của Tổng Giáo phận Newark. Là nhà thờ mẹ của chúng ta, Nhà thờ là trung tâm của cộng đồng đức tin của chúng ta.

Tại Nhà thờ chính tòa, Đức Hồng Y Tobin chào đón các tân giáo dân, tấn phong tân linh mục và phó tế, chủ sự bí tích thêm sức, và cử hành thánh lễ Chrism cũng như các phụng vụ của Tam Nhật Thánh. Các thánh lễ đặc biệt cũng được cử hành tại Vương cung thánh đường mỗi năm cho các nhóm như trẻ em đi học, người bệnh và người chăm sóc họ, công chức, v.v.

Nhà thờ Chính tòa cũng là nơi có một cộng đồng các môn đệ trong giáo xứ tụ họp về đây để thờ phượng, phục vụ, học hỏi và lãnh nhận các bí tích một cách rất thường xuyên.

Vào ngày 11 tháng 6 năm 1899 khi đặt viên đá góc cho Nhà thờ Thánh Tâm, Giám mục Bernard McQuaid đã nói về Nhà thờ lớn của Newark là “một tượng đài phù hợp cho đức tin.” Chính tư tưởng chủ đạo này đã thấm nhuần vào tất cả các khía cạnh của dự án Nhà thờ, từ khi được khởi xướng vào năm 1859 bởi Đức Cha James Roosevelt Bayley, giám mục đầu tiên của Newark, sau sự cống hiến của nó vào năm 1954 bởi Đức Tổng Giám mục Thomas A. Boland. Đối với một Nhà thờ không chỉ là đá và vữa … nhiều hơn là thủy tinh nhiều màu và chạm khắc gỗ tinh xảo. Nói như lời của cố Giáo hoàng Paul VI: “Bí mật của một Thánh đường là một biểu hiện của sự hợp nhất của các tín hữu”. Về tổng thể, Nhà thờ là một bản giao hưởng ca ngợi Đức Chúa Trời Toàn năng!

Leave a comment

Your email address will not be published.