Paynet coin đồng tiến số của sàn FCMPAY

Paynet Coin is an on-demand liquidity service. The growing Paynet Coin ecosystem makes it easier than ever to run the payments of a high-performance business.

PAYN (Paynet Coin) là một trong những đồng tiền kỹ thuật số được mong đợi nhất vào năm 2021. Paynet Coin – thuộc sở hữu của FMCPAY – giải quyết các vấn đề về quy mô và khả năng sử dụng trong thanh toán trong ngành du lịch và dịch vụ trên toàn cầu.

PAYN là gì?

Paynet Coin là một dịch vụ thanh khoản theo yêu cầu. Hệ sinh thái Paynet Coin đang phát triển giúp việc thực hiện các khoản thanh toán của một doanh nghiệp hiệu suất cao trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Công nghệ chuỗi khối 2.0 giúp thanh toán toàn cầu, các tổ chức tài chính có thể mở rộng sang các thị trường mới trên toàn thế giới và thậm chí loại bỏ việc cấp vốn trước bằng cách tận dụng sức mạnh của Paynet Coin.

Nền tảng phi tập trung: Nền tảng giúp các nhà đầu tư dễ dàng mua và bán mã thông báo của họ

Đầu tư tương lai: Khoản đầu tư có thể mở rộng sang các thị trường mới trên toàn thế giới

Công nghệ chuỗi khối 2.0: Hệ thống trả thưởng cho cá nhân xuất sắc

Hệ sinh thái

Cơ sở hạ tầng hiện đại: Tận dụng công nghệ chuỗi khối tiên tiến để hợp lý hóa các dịch vụ thanh toán và giảm chi phí.

Trải nghiệm khách hàng vượt trội: Cải thiện uy tín niềm tin bằng cách cung cấp trải nghiệm thanh toán tốt nhất.

Giải pháp thanh khoản độc đáo: Loại bỏ vốn lưu động trước và vốn lưu động miễn phí với thanh khoản theo yêu cầu.

Hợp tác mạng đơn giản hóa: Mở rộng mạng lưới và tiếp cận các hành lang chính một cách dễ dàng.

Mạng lưới tài chính của tương lại: Dễ dàng điều hành một doanh nghiệp thanh toán toàn cầu hiệu suất cao.

Hợp tác mạng đơn giản hóa: Mở rộng mạng lưới của bạn và tiếp cận các hành lang chính một cách dễ dàng

Link đăng ký sàn FMCPAY: FCMPAY.COM/REGISTER

Token Name: PayNet Coin (PAYN)

Token Symbol: PAYN

Token base: TRC20

Token supply: 560.000.000 PAYN

Leave a comment

Your email address will not be published.